0988.70.33.55

TRANG SỨC PHONG THỦY ANH VŨ

Tử vi canh ngọ 1990 nữ mạng 2024

Những người có ngày sinh từ 27/01/1990 - 14/02/1991 (Dương Lịch) thuộc tuổi Canh Ngọ, cầm tinh con Ngựa. Thiên can Canh kết hợp với địa chi Ngọ mang ý nghĩa Thất Lý Chi Mã (Ngựa trong nhà). Tuổi 1990 mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ.

Tử vi canh ngọ 1990 nữ mạng 2024

05/02/2024
Những người có ngày sinh từ 27/01/1990 - 14/02/1991 (Dương Lịch) thuộc tuổi Canh Ngọ, cầm tinh con Ngựa. Thiên can Canh kết hợp với địa chi Ngọ mang ý nghĩa Thất Lý Chi Mã (Ngựa trong nhà). Tuổi 1990 mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ.

Tử vi kỷ tỵ 1989 nam mạng năm 2024

04/02/2024
Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ cầm tinh con Rắn, gồm những người có ngày sinh dương lịch từ 06/02/1989 đến 26/01/1990. Thiên can Kỷ kết hợp với địa chi Tỵ mang ý nghĩa Phúc Khí Chi Xà (Rắn có phúc). Nam sinh năm 1989 mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già).

Tử vi mậu thìn 1988 nam mạng 2024

04/02/2024
Nam mạng tuổi Mậu Thìn là những người có ngày sinh dương lịch từ 17/02/1988 đến 05/02/1989. Thiên can Mậu kết hợp với địa chi Thìn mang ý nghĩa Thanh Ôn Chi Long (tức Rồng ôn hòa). Sinh năm 1988 mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc (gỗ rừng già).

Tử vi mậu thìn 1988 nữ mạng 2024

03/02/2024
Những người có ngày sinh từ 17/02/1988 đến 05/02/1989 thuộc tuổi Mậu Thìn, cầm tinh con Rồng. Thiên can Mậu đi với địa chi Thìn mang ý nghĩa Thanh Ôn Chi Long (Rồng ôn hòa). Nữ sinh năm 1988 mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc (gỗ rừng già).

Tử vi đinh mão 1987 nữ mạng 2024

03/02/2024
Nữ mạng tuổi Đinh Mão cầm tinh con Mèo, có ngày sinh dương lịch từ ngày 29/01/1987 đến ngày 16/02/1988. Thiên can Đinh với địa Chi Mão mang ý nghĩa Vọng Nguyệt Chi Thố (Thỏ ngắm trăng). Nữ 1987 mệnh Hỏa - Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò). 

Tử vi bính dần 1986 nam mạng 2024

03/02/2024
Nam mạng tuổi Bính Dần là những người có ngày sinh dương lịch từ 09/02/1986đến 28/01/1987, cầm tinh con Hổ trong 12 con giáp. Thiên can Bính kết hợp với địa chi Dần mang ý nghĩa Sơn Lâm Chi Hổ (Hổ trong rừng). Nam sinh năm 1986 mệnh Hỏa - Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò).

Tử vi bính dần 1986 nữ mạng năm 2024

03/02/2024
Nữ mạng tuổi Bính Dần cầm tinh con Hổ, gồm những người có ngày sinh dương lịch từ 09/02/1986 đến 28/01/1987. Thiên can Bính cộng với địa chi Dần nghĩa là Sơn Lâm Chi Hổ (Hổ trong rừng). Nữ Bính Dần 1986 mệnh Hỏa - Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò).

Tử vi ất sửu 1985 nam mạng năm 2024

29/01/2024
Nam mạng tuổi Ất Sửu có ngày sinh trong khoảng từ 21/01/1985 đến 08/02/1986 Dương Lịch, cầm tinh con Trâu. Thiên can, địa chi của tuổi 1985 được giải nghĩa chi tiết là Hải Nội Chi Ngưu, tức Trâu trong biển. Nam mạng Ất Sửu 1985 mệnh Kim - Hải Trung Kim (Vàng trong biển).